Ποιοί Είμαστε

Οι Βαθμοφόροι μας!!!

Αρχηγός Συστήματος

Παναγιώτης Ντεβές

Υπαρχηγός Συστήματος

 Γιώργος Μπίκος

Δημήτρης Ντεβές

Αρχηγός Αγέλης

Αναστασία Ντεβέ

Υπαρχηγοί Αγέλης

Κρασονικολάκη Αντιγόνη

Αρχηγός Ομάδας

Εμμανουέλα Καραδακη

Υπαρχηγοί Ομάδας

Ανδρέου Εύα

Αρχηγός Κοινότητας

Ειρήνη Περάκη

Αρχηγός Δικτύου

Κουτσός Ηλίας

Πρόεδρος ΕΚΣ

Μαρία Ντεβέ