Προσκοπικό Δίκτυο

Logo_network_c3e2ec4bbd

Νέοι (άνδρες και γυναίκες) που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους και το αργότερο μέχρι να συμπληρώσουν το 30ό έτος, εντάσσονται στο ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (Π.Δ.). Μέλη του Π.Δ. μπορούν να γίνουν επίσης νέες και νέοι 18-30 ετών, που δεν υπήρξαν Πρόσκοποι. Νέα ή νέος, που για πρώτη φορά έρχεται στον Προσκοπισμό, προκειμένου να ονομαστεί και να γίνει μέλος του ΣΕΠ, πρέπει να δώσει την Υπόσχεση του Προσκόπου. Η δια βίου εκπαίδευση που παρέχει ο Προσκοπισμός συνεχίζεται στο ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ με κάθε μέλος να είναι υπεύθυνο για την προσωπική του/ της ανάπτυξη και με την πραγματοποίηση δράσεων: Ανίχνευσης του φυσικού περιβάλλοντος, κοινωνικής αλληλεγγύης και προσφοράς, πολιτισμού και δημιουργίας, ποιότητας ζωής, ενίσχυση της Δημοκρατίας και των θεσμών της, καθώς και της ενίσχυσης της προσωπικής ανέλιξης του/ της, με στόχο την ενεργό συμμετοχή των Μελών του στο κοινωνικό γίγνεσθαι και την προβολή των θέσεων του Προσκοπισμού στο ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο παράλληλα με την καλλιέργεια των ηθικών, πνευματικών, φυσικών και κοινωνικών ικανοτήτων τους.